Lokalizacja źródeł przewiewów i przeciągów

Testy Blower Door pomieszczeń i budynków

 1. Pomagamy :
  • Osobom prywatnym
  • Firmom i przedsiębiorstwom prywatnym
  • Sektorowi publicznemu
  • Głównie z województwa Śląskiego, Opolskiego i Dolnośląskiego
 2. Pomagamy podczas :
  • Budowy
  • Użytkowania
  • Przy kupnie lub sprzedaży nieruchomości
 3. Pomagamy w :
  • Określeniu miejsc o pogorszonych własnościach izolacyjnych przegród budowlanych,
  • Potwierdzeniu poprawnego montażu parapetów, okien, rolet, drzwi i bram zewnętrznych,
  • Sprawdzeniu pomieszczeń na dymoszczelność,
  • Znalezieniu nieszczelności, poprzez które napływa zimne powietrze,
  • Odbiorach mieszkań i budynków od deweloperów,
  • Poprzez opracowanie niezależnej opinii przy kupnie lub sprzedaży nieruchomości,
  • Określeniu parametru krotności wymian powietrza n50 dla budynków z wentylacją grawitacyjną i mechaniczną, dla budynków energooszczędnych i pasywnych.
 4. Używamy do tego :
  • Zestawu do badania szczelności amerykańskiej firmy Retrotec,
  • Profesjonalnej kamery termowizyjnej firmy FLIR, która rozróżnia zmiany temperatur do 0,05 stopnia Celsjusza,
  • Mierników przepływu powietrza,
  • Wytwornicy dymu.
 5. Posiadamy również :
  • Praktyczne, ponad 10-letnie, doświadczenie w temacie lokalizacji mostków termicznych w budynkach,
  • Uprawnienia Ministra Infrastruktury do wystawiania Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynków,
  • Kurs z zakresu kompleksowej diagnostyki cieplnej in situ budynków prowadzony przez Katedrę Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
  • Kurs wykorzystania kamer termowizyjnych do lokalizacji przeciążeń i wycieków z instalacji i maszyn, wad urządzeń oraz mostków termicznych,
  • Uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, energetycznych i gazowych,
  • Ukończone szkolenie z zakresu Systemów Energooszczędnych dla budownictwa jednorodzinnego,
  • Ukończone szkolenie z zakresu projektowania Budynków Pasywnych,
  • Ukończone szkolenie doradztwa z zakresu efektywnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie.

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że to przede wszystkim nieszczelności osłony zewnętrznej budynku powodują infiltrację zimnego powietrza do wnętrza domu i to one są przyczyną znacznych strat energii i braku komfortu cieplnego. Próba szczelności budynku pozwala ograniczyć ryzyko pojawienia się w przyszłości szkód budowlanych takich jak np. grzyb, spowodowany wykraplaniem się pary wodnej z powietrza przenikającego do wnętrza ścian czy dachu. Nie bez znaczenia jest też efekt energetyczny występowania wszelkiego rodzaju nieszczelności, gdyż przez nie z budynku ucieka ciepłe powietrze, a tym samym pieniądze jego użytkowników.

Według polskich przepisów w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi:

 • w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hybrydową – n50 < 3,0 1/h;
 • w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – n50 < 1,5 1/h.
 • w budynkach energooszczędnych – n50 < 1,0 1/h.
 • w budynkach pasywnych – n50 < 0,6 1/h.

Zalecane jest, by po zakończeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjny został poddany próbie szczelności przeprowadzonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelności.

Wymierne korzyści jakie Państwo otrzymują ze współpracy z naszą firmą to :

 • Oszczędność czasu
 • Oszczędność pieniędzy
 • Odpowiedni klimat w pomieszczeniach, brak przeciągów

Kontrola izolacyjności cieplnej przeprowadzona na etapie odbioru nowego budynku pozwala na wykrycie wad oraz dostarcza wiarygodnych danych o jakości wykonania budynku.

Chcielibyśmy zaproponować pomoc w zakresie lokalizacji za pomocą testu Blower Door nieszczelności, które doprowadzają do podwyższania Państwa rachunków za ogrzewanie w budynkach mieszkalnych, zakładach pracy, budynkach handlowych. Badanie to jest najszybszą i zupełnie bezinwazyjną metodą wykrywania stref wzmożonej ucieczki ciepła bez mechanicznej ingerencji w badany obiekt.

Do przeprowadzania zewnętrznych badań szczelności budynku niezbędna jest odpowiednia pogoda. Dla typowego budynku mieszkalnego takie badania mogą być więc wykonywane już przy +5 oC podczas bezwietrznych dni. Nie są wskazane zbyt niskie temperatury otoczenia, gdyż utrudniają analizę nieszczelności.

Cena badania szczelności budynków metodą Blower door uzgadniana jest indywidualnie w zależności od :

 • lokalizacji budynku
 • wielkości badanej powierzchni
 • formy badania (określnie jedynie parametru krotności wymian powietrza, lokalizacja większych nieszczelności, lokalizacja większości nieszczelnośći)
 • formy raportu.

Wiecej informacji pod numerem telefonu : 665 079 169.


Nasze publikacje :

Jak lokalizować straty ciepła ? - artykuł

Wady występujące w budynkach w oku kamery termowizyjnej- prezentacja

Badania szczelności budynków metodą Blower door - prezentacja

Zima w mieście w obiektywie kamery termowizyjnej - film

Wiecej o testach szczelności Blower door