Lokalizacja źródeł przewiewów i przeciągów

Badania Termowizyjne

Nieszczelności

Potwierdzenie poprawności montażu parapetów, okien, rolet, drzwi i bram zewnętrznych

Test Szczelności Blowerdoor

n50

Określenie parametru krotności wymian powietrza n50 dla budynków z wentylacją grawitacyjną i mechaniczną, dla budynków energooszczędnych i pasywnych

Osuszanie i ozonowanie

Dymoszczelność

Sprawdzenie oddzieleń przeciwpożarowych jak drzwi i bramy pod względem dymoszczelności


Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że to przede wszystkim nieszczelności osłony zewnętrznej budynku powodują infiltrację zimnego powietrza do wnętrza domu i to one są przyczyną znacznych strat energii i braku komfortu cieplnego. Próba szczelności budynku pozwala ograniczyć ryzyko pojawienia się w przyszłości szkód budowlanych takich jak np. grzyb, spowodowany wykraplaniem się pary wodnej z powietrza przenikającego do wnętrza ścian czy dachu. Nie bez znaczenia jest też efekt energetyczny występowania wszelkiego rodzaju nieszczelności, gdyż przez nie z budynku ucieka ciepłe powietrze, a tym samym pieniądze jego użytkowników.

Według polskich przepisów w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi:

 • w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hybrydową – n50 < 3,0 1/h;
 • w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – n50 < 1,5 1/h.
 • w budynkach energooszczędnych – n50 < 1,0 1/h.
 • w budynkach pasywnych – n50 < 0,6 1/h.

Zalecane jest, by po zakończeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjny został poddany próbie szczelności przeprowadzonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelności.

Wymierne korzyści jakie Państwo otrzymują ze współpracy z naszą firmą to :

 • Oszczędność czasu
 • Oszczędność pieniędzy
 • Odpowiedni klimat w pomieszczeniach, brak przeciągów

Kontrola izolacyjności cieplnej przeprowadzona na etapie odbioru nowego budynku pozwala na wykrycie wad oraz dostarcza wiarygodnych danych o jakości wykonania budynku.

Chcielibyśmy zaproponować pomoc w zakresie lokalizacji za pomocą testu Blower Door nieszczelności, które doprowadzają do podwyższania Państwa rachunków za ogrzewanie w budynkach mieszkalnych, zakładach pracy, budynkach handlowych. Badanie to jest najszybszą i zupełnie bezinwazyjną metodą wykrywania stref wzmożonej ucieczki ciepła bez mechanicznej ingerencji w badany obiekt.

Do przeprowadzania zewnętrznych badań szczelności budynku niezbędna jest odpowiednia pogoda. Dla typowego budynku mieszkalnego takie badania mogą być więc wykonywane już przy +5 oC podczas bezwietrznych dni. Nie są wskazane zbyt niskie temperatury otoczenia, gdyż utrudniają analizę nieszczelności.

Cena testu szczelności powietrznej Blower Door uzgadniana jest indywidualnie w zależności od :

 • lokalizacji budynku
 • wielkości badanej powierzchni
 • formy badania (określnie jedynie parametru krotności wymian powietrza, lokalizacja większych nieszczelności, lokalizacja większości nieszczelnośći)
 • formy raportu

Wiecej informacji pod numerem telefonu : 665-079-169

Nasze publikacje :

Jak lokalizować straty ciepła ? - artykuł

Wady występujące w budynkach w oku kamery termowizyjnej- prezentacja

Badania szczelności budynków metodą Blower door - prezentacja

Zima w mieście w obiektywie kamery termowizyjnej - film

Wiecej o badaniach termowizyjnych

Informacje o testach szczelności Blower Door z Wikipedia

Lokalizacja wycieków Ogrzewanie podłogowe Badanie termowizyjne