Lokalizacja źródeł ciepła, mostków termicznych i przewiewów

Badania Termowizyjne

Budownictwo

Wady w ociepleniu mogą powodować znaczne straty energii. Pogarsza to komfort klimatyczny wewnątrz budynku, jak również koszty ogrzewania. Dzięki termowizji można wykrywać lokalizacje wad ocieplenia, mostków cieplnych i nieszczelności w osłonowych elementach.

Test Szczelności Blowerdoor

Przemysł

Jedną z praktyk stosowanych przez służby utrzymania ruchu w firmach produkcyjnych jest wykorzystanie kamer termowizyjnych do diagnozowania stanu technicznego różnego rodzaju obrabiarek oraz maszyn i urządzeń znajdujących się na liniach technologicznych.

Osuszanie i ozonowanie

Energetyka

Technika zdalnej termodetekcji w elektroenergetyce pozwala na szybkie wykrywanie miejsc potencjalnych awarii czy wad w instalacji i nie wymaga wyłączeń, a wręcz przeciwnie normalna praca instalacji pod obciążeniem jest warunkiem koniecznym do wykrycia tych miejsc.


Termografia, nazywana też termowizją, uważana jest za jedną z najskuteczniejszych metod odwzorowywania temperaturowego. Jest ona pomiarową metodą bezkontaktową i w jej wyniku powstają obrazy zwane termografami lub termogramami, na których przedstawiony jest rozkład temperatury na mierzonych obiektach. Termowizją wykorzystywana jest w wielu dziedzinach nauki i techniki, przez policję, wojsko, a także w medycynie i przemyśle. W tym ostatnim przypadku, z termografia możemy się najczęściej spotkać w budownictwie, ciepłownictwie, diagnostyce układów energetycznych i elektronicznych oraz diagnostyce urządzeń mechanicznych. Termowizją wykorzystuje detekcję promieniowania w paśmie podczerwieni dzięki temu pozwala on na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych. Co więcej, obiekty te nie muszą być oświetlane.

Wymierne korzyści jakie Państwo otrzymują ze współpracy z naszą firmą to :

  • Oszczędność czasu
  • Oszczędność pieniędzy
  • Uniknięcie przestojów i awarii

Kontrola izolacyjności cieplnej przeprowadzona na etapie odbioru nowego budynku pozwala na wykrycie wad oraz dostarcza wiarygodnych danych o jakości wykonania budynku.

Chcielibyśmy zaproponować pomoc w zakresie lokalizacji za pomocą kamery termowizyjnej miejsc o zwiększonych stratach ciepła, które doprowadzają do podwyższania Państwa rachunków za ogrzewanie w budynkach mieszkalnych, zakładach pracy, budynkach handlowych. Badanie to jest najszybszą i zupełnie bezinwazyjną metodą wykrywania stref wzmożonej ucieczki ciepła bez mechanicznej ingerencji w badany obiekt. Dzięki obrazom termograficznym w prosty i obiektywny sposób można zaplanować a potem kontrolować jakość wykonanych prac termomodernizacyjnych, szczelność ocieplenia, dokładność montażu stolarki drzwiowej i okiennej, znalezć zawilgocenia lub skontrolować funkcjonowanie instalacji grzewczej, elektrycznej, wentylacyjnej i kanalizacyjnej.

Do przeprowadzania badań termograficznych budynku niezbędne jest spełnienie warunku różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem budynku a temperatura otoczenia około 15 stopni. Dla typowego budynku mieszkalnego takie badania mogą być więc wykonywane już przy +5 oC. Nie są wskazane także zbyt niskie temperatury otoczenia, gdyż znacznie utrudniają analizę stwierdzonych mostków termicznych przeprowadzaną od zewnątrz z właścicielem budynku lub osobą dobrze znająca badany obiekt.

Wynik badania przekazywany jest w zależności od potrzeb klienta w formie :

  • Zdjęć termowizyjnych oraz zwykłych zdjęć fotograficznych pomocnych przy lokalizacji mostków termicznych
  • Raportu w formie uproszczonej (termogramy wraz ze zdjęciami lokalizacyjnymi, opisy do poszczególnych termogramów)
  • Pełnego raportu (termogramy, analiza temperaturowa, sprawozdanie z badania, komentarz eksperta)

Cena badania termowizyjnego uzgadniana jest indywidualnie w zależności od :

  • Rodzaju budynku (domy jednorodzinne, kamienice, bloki wielorodzinne, hale, etc.)
  • Ilości zdjęć lub czasochłonności badania
  • Formy raportu

Wiecej informacji pod numerem telefonu : 665-079-169

Nasze publikacje :

Jak lokalizować straty ciepła ? - artykuł

Wady występujące w budynkach w oku kamery termowizyjnej- prezentacja

Badania szczelności budynków metodą Blower door - prezentacja

Zima w mieście w obiektywie kamery termowizyjnej - film

Wiecej o badaniach termowizyjnych

Informacje o termografii z Wikipedia

Lokalizacja wycieków Ogrzewanie podłogowe Mostki termiczne Badanie termowizyjne Ocena ocieplenia