Badania Termowizyjne

Lokalizacja źródeł ciepła, mostków termicznych i przewiewów

Badania Termowizyjne

Budownictwo

Wady w ociepleniu mogą powodować znaczne straty energii. Pogarsza to komfort klimatyczny wewnątrz budynku, jak również koszty ogrzewania. Dzięki termowizji można wykrywać lokalizacje wad ocieplenia, mostków cieplnych i nieszczelności w osłonowych elementach.
Badania Termowizyjne

Przemysł

Jedną z praktyk stosowanych przez służby utrzymania ruchu w firmach produkcyjnych jest wykorzystanie kamer termowizyjnych do diagnozowania stanu technicznego różnego rodzaju obrabiarek oraz maszyn i urządzeń znajdujących się na liniach technologicznych. 
Badania Termowizyjne

energetyka

Technika zdalnej termodetekcji w elektroenergetyce pozwala na szybkie wykrywanie miejsc potencjalnych awarii czy wad w instalacji i nie wymaga wyłączeń, a wręcz przeciwnie normalna praca instalacji pod obciążeniem jest warunkiem koniecznym do wykrycia tych miejsc.
 Termografia, nazywana też termowizją, uważana jest za jedną z najskuteczniejszych metod odwzorowywania temperaturowego. Jest ona pomiarową metodą bezkontaktową i w jej wyniku powstają obrazy zwane termografami lub termogramami, na których przedstawiony jest rozkład temperatury na mierzonych obiektach. Termowizją wykorzystywana jest w wielu dziedzinach nauki i techniki, przez policję, wojsko, a także w medycynie i przemyśle. W tym ostatnim przypadku, z termografia możemy się najczęściej spotkać w budownictwie, ciepłownictwie, diagnostyce układów energetycznych i elektronicznych oraz diagnostyce urządzeń mechanicznych. Termowizją wykorzystuje detekcję promieniowania w paśmie podczerwieni dzięki temu pozwala on na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych. Co więcej, obiekty te nie muszą być oświetlane.

Wymierne korzyści jakie Państwo otrzymują ze współpracy z naszą firmą to :
  • Oszczędność czasu
  • Oszczędność pieniędzy
  • Uniknięcie przestojów i awarii
Kontrola izolacyjności cieplnej przeprowadzona na etapie odbioru nowego budynku pozwala na wykrycie wad oraz dostarcza wiarygodnych danych o jakości wykonania budynku.

Chcielibyśmy zaproponować pomoc w zakresie lokalizacji za pomocą kamery termowizyjnej miejsc o zwiększonych stratach ciepła, które doprowadzają do podwyższania Państwa rachunków za ogrzewanie w budynkach mieszkalnych, zakładach pracy, budynkach handlowych. Badanie to jest najszybszą i zupełnie bezinwazyjną metodą wykrywania stref wzmożonej ucieczki ciepła bez mechanicznej ingerencji w badany obiekt. Dzięki obrazom termograficznym w prosty i obiektywny sposób można zaplanować a potem kontrolować jakość wykonanych prac termomodernizacyjnych, szczelność ocieplenia, dokładność montażu stolarki drzwiowej i okiennej, znalezć zawilgocenia lub skontrolować funkcjonowanie instalacji grzewczej, elektrycznej, wentylacyjnej i kanalizacyjnej.

Do przeprowadzania badań termograficznych budynku niezbędne jest spełnienie warunku różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem budynku a temperatura otoczenia około 15 stopni. Dla typowego budynku mieszkalnego takie badania mogą być więc wykonywane już przy +5 oC. Nie są wskazane także zbyt niskie temperatury otoczenia, gdyż znacznie utrudniają analizę stwierdzonych mostków termicznych przeprowadzaną od zewnątrz z właścicielem budynku lub osobą dobrze znająca badany obiekt. 
lokalizacja wycieku
Lokalizacja wycieku
ogrzewanie podlogowe
Lokalizacja wycieku
mostki termiczne
Mostki termiczne
badanie termowizyjne.
Badanie ermowizyjne
termowizja ocieplenia
Termowizja ocieplenia
 Wynik badania przekazywany jest w zależności od potrzeb klienta w formie :
  • Zdjęć termowizyjnych oraz zwykłych zdjęć fotograficznych pomocnych przy lokalizacji mostków termicznych
  • Raportu w formie uproszczonej (termogramy wraz ze zdjęciami lokalizacyjnymi, opisy do poszczególnych termogramów)
  • Pełnego raportu (termogramy, analiza temperaturowa, sprawozdanie z badania, komentarz eksperta)

Cena badania termowizyjnego uzgadniana jest indywidualnie w zależności od :
  • Rodzaju budynku (domy jednorodzinne, kamienice, bloki wielorodzinne, hale, etc.)
  • Ilości zdjęć lub czasochłonności badania
  • Formy raportu

Zapraszamy do współpracy

Osoby prywatne

Osoby prywatne

Firmy i przedsiębiorstwa

Firmy i przedsiębiorstwa

Sektor publiczny

Sektor publiczny

Wiecej informacji pod numerem telefonu
Created by: cdx.pl