Testy Szczelności Budynków

Lokalizacja źródeł ciepła, mostków termicznych i przewiewów

Nieszczelności

Nieszczelności

Potwierdzenie poprawności montażu parapetów, okien, rolet, drzwi i bram zewnętrznych
n50

n50

Określenie parametru krotności wymian powietrza n50 dla budynków z wentylacją grawitacyjną i mechaniczną, dla budynków energooszczędnych i pasywnych
Dymoszczelność

Dymoszczelność

Sprawdzenie oddzieleń przeciwpożarowych jak drzwi i bramy pod względem dymoszczelności
 Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że to przede wszystkim nieszczelności osłony zewnętrznej budynku powodują infiltrację zimnego powietrza do wnętrza domu i to one są przyczyną znacznych strat energii i braku komfortu cieplnego. Próba szczelności budynku pozwala ograniczyć ryzyko pojawienia się w przyszłości szkód budowlanych takich jak np. grzyb, spowodowany wykraplaniem się pary wodnej z powietrza przenikającego do wnętrza ścian czy dachu. Nie bez znaczenia jest też efekt energetyczny występowania wszelkiego rodzaju nieszczelności, gdyż przez nie z budynku ucieka ciepłe powietrze, a tym samym pieniądze jego użytkowników.

Według polskich przepisów w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. 
 Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi:
 • w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hybrydową – n50 < 3,0 1/h;
 • w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – n50 < 1,5 1/h.
 • w budynkach energooszczędnych – n50 < 1,0 1/h.
 •  w budynkach pasywnych – n50 < 0,6 1/h.

Zalecane jest, by po zakończeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjny został poddany próbie szczelności przeprowadzonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelności. 

 Wymierne korzyści jakie Państwo otrzymują ze współpracy z naszą firmą to :
 • Oszczędność czasu
 • Oszczędność pieniędzy
 • Odpowiedni klimat w pomieszczeniach, brak przeciągów

Kontrola izolacyjności cieplnej przeprowadzona na etapie odbioru nowego budynku pozwala na wykrycie wad oraz dostarcza wiarygodnych danych o jakości wykonania budynku. 
Blower door test
Blower door test
Blower door test
 Chcielibyśmy zaproponować pomoc w zakresie lokalizacji za pomocą testu Blower Door nieszczelności, które doprowadzają do podwyższania Państwa rachunków za ogrzewanie w budynkach mieszkalnych, zakładach pracy, budynkach handlowych. Badanie to jest najszybszą i zupełnie bezinwazyjną metodą wykrywania stref wzmożonej ucieczki ciepła bez mechanicznej ingerencji w badany obiekt.

Do przeprowadzania zewnętrznych badań szczelności budynku niezbędna jest odpowiednia pogoda. Dla typowego budynku mieszkalnego takie badania mogą być więc wykonywane już przy +5 oC podczas bezwietrznych dni. Nie są wskazane zbyt niskie temperatury otoczenia, gdyż utrudniają analizę nieszczelności. 
Cena testu szczelności powietrznej Blower Door uzgadniana jest indywidualnie w zależności od :

 • lokalizacji budynku
 • wielkości badanej powierzchni
 • formy badania (określnie jedynie parametru krotności wymian powietrza, lokalizacja większych nieszczelności, lokalizacja większości nieszczelnośći)
 • formy raportu

Zapraszamy do współpracy

Osoby prywatne

Osoby prywatne

Firmy i przedsiębiorstwa

Firmy i przedsiębiorstwa

Sektor publiczny

Sektor publiczny

Wiecej informacji pod numerem telefonu
Created by: cdx.pl