Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Osoby prywatne

Osoby prywatne

Firmy i przedsiębiorstwa

Firmy i przedsiębiorstwa

Sektor publiczny

Sektor publiczny

 Posiadamy między innymi :
 • Praktyczne, ponad 15-letnie, doświadczenie w temacie lokalizacji mostków termicznych oraz testów szczelności w budynkach,
 • Uprawnienia Ministra Infrastruktury do wystawiania Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynków,
 • Kurs z zakresu kompleksowej diagnostyki cieplnej in situ budynków prowadzony przez Katedrę Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Kurs wykorzystania kamer termowizyjnych do lokalizacji przeciążeń i wycieków z instalacji i maszyn, wad urządzeń oraz mostków termicznych,
 • Uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, energetycznych i gazowych,
 • Ukończone szkolenie z zakresu Systemów Energooszczędnych dla budownictwa jednorodzinnego,
 • Ukończone szkolenie z zakresu projektowania Budynków Pasywnych,
 • Ukończone szkolenie doradztwa z zakresu efektywnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie.
Pomagamy podczas :
 • Budowy
 • Użytkowania
 • Przy kupnie lub sprzedaży nieruchomości
Wymierne korzyści jakie Państwo otrzymują ze współpracy z naszą firmą to :
 •     Oszczędność czasu
 •     Oszczędność pieniędzy
 •     Uniknięcie przestojów i awarii
Created by: cdx.pl